RadioTimes Magazine Celebrity Shoot - Amersham Studios